Quy định và hình thức thanh toán

-          Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

-          Thanh toán trước khi giao hàng

-          Giao hàng ra chành xe rồi thu tiền tại chành xe (Với khách hàng ở tỉnh)

-          Đối với khách hàng đại lý chính sách thanh toán được thống nhất theo thỏa thuận