Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho Quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân và Doanh nghiệp cho Công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.