CÔNG TY CỔ PHẦN YBY Địa chỉ: Lô N16-N17, Đường Số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3766213 Fax: 0272.3766213 Hotline: 0903 772 788 Email: tamgiacmang88@gmail.com